Hugo-Makibi Enomiya-Lassalle

Enomiya-Lassalle (1898 – 1990) se narodil  v německém Externbrocku. V roce 1919 vstoupil do jezuitského řádu a po dosažení spirituálního a akademického vzdělání byl v roce 1927 vysvěcen na kněze. Od roku 1929 působil jako misionář v Japonsku. V roce 1940 se stal vikářem v Hiroshimě. Zažil shození atomové bomby na Hirošimu v roce 1945, jehož zdravotní následky nesl do konce svého života. V letech 1950 – 1954 byla na jeho popud postavena v Hiroshimě katedrála světového míru jako symbol důvěry v atomovém věku. 
 
Od roku 1956 studoval H. Enomiya-Lassalle zen. V roce 1961 se stal žákem zenového mistra Kôuna Yamady Roshi a spolu s ním se zasloužil o rozšíření zenu v křesťanských komunitách. Koncem 60. let byl H. Enomiya-Lassalle jmenován zenovým mistrem školy Sanbo-Kyodan. Od té doby trávil mnoho času v Evropě, kde vedl zenová duchovní cvičení a povzbuzoval křesťany k zenové meditaci.

Japonská zenová škola Sanbo-Kyodan byla založena v roce 1954 Haku’unem Yasutanim. Ten ji založil poté, co odešel z klasické japonské zenové školy Soto, aby revitalizoval autentický zen pro vážně hledající, v té době převážně laiky. Výše zmíněný zenový mistr K. Yamada (1907 – 1989) byl v pořadí druhým představeným školy Sanbo-Kyodan a za jeho éry prošlo školou mnoho křesťanských kněží, řádových sester a pastorů.