Literatura a odkazy

Základní knihou popisující zenovou meditaci pro křesťany (s úvodem Tomáše Halíka, který se sám sešinu vedeného H. M. Enomiya-Lassallem zúčastnil) je:

ENOMIYA-LASSALLE, Hugo M. Zenová meditace. Brno: Cesta, 1995, 162 s. ISBN 80-85319-40-3.

Texty těchto stránek jsou z velké části zpracováním knihy našeho zenového mistra, o. Johannese Koppa. Je k dispozici v němčině a angličtině:

KOPP, Johannes. Schneeflocken fallen in die Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg. Annweiler: Ploger, 1994. 336 s. ISBN 3-89857-082-7.

KOPP, Johannes. Snowflakes Falling in the Sun: Experiencing Christ on the Zen-Way. Annweiler: Ploger, 2012. 320 s. ISBN 3-89857-267-6.

V nepravidelných intervalech vycházejí v kruhu přátel "Leben aus der Mitte" brožury na různá témata. Poslední z nich je velmi mistrným a propracovaným shrnutím hledání zenové cesty pro křesťany:

KOPP, Johannes, Gebet als Selbstgespräch – Gebet und Koan als Beziehung zu Gott in mir. Essen: Freundkreis Leben aus der Mitte, 2014. 97 s. (bez ISBN).

Výborná poutavá trilogie o dobrodružné cestě křesťanské modlitby a kontemplace

TORKINGTON, David, Poustevník: dobrodružné znovuobjevení modlitby. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999. ISBN 978-807-1922-865. (online archív čtení na pokračování na rádiu Proglas)

TORKINGTON, David, Prorok: modlitba ztraceného rybáře. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. ISBN 978-807-1923-510 (online archív čtení na pokračování na rádiu Proglas).

TORKINGTON, David. Mystik: od meditace ke kontemplaci. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. ISBN 80-719-2510-1 (online archív čtení na pokračování na rádiu Proglas).

Dílo anonymního ruského autora z první poloviny 19. stol. o tzv. Ježíšově modlitbě („modlitbě srdce“) praktikované východními křesťany 

Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2007, 279 s. Studie (Refugium Velehrad-Roma). ISBN 978-80-86715-89-6 (online archív čtení na pokračování na rádiu Proglas).

 

Moje bakalářská práce, srovnávající zenovou kontemplaci podle J. Koppa a křesťanskou meditaci podle J. Maina:

JIŘÍK, Radovan, Cesty křesťanské kontemplace u Johannese Koppa a Johna Maina. Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Olomouc 2015. Vedoucí práce PhDr. ThLic. Ing. Jaroslav Filka. Online: RadovanJIRIKBakalarskaPrace.pdf (339,8 kB)