Lidé a jejich cesty

Na tomto místě bychom vás rádi seznámili s lidmi, kteří se velmi zasloužili o zpřístupnění zenové cesty pro křesťany a kteří přispěli/přispívají ke správnému a plodnému chápání zenu křesťany. Nejvíce prostoru věnujeme našemu zenovému mistru, pallotinskému knězi p. Johannesovi Koppovi. Prozatím stručněji se zmíňujeme o "pionýrovi" zenu v křesťanství, jezuitském knezi, p. Hugo-Makibi Enomiya-Lassalleovi.