Texty

V této části se pokusíme o vystižení některých hlavních rysů zenové kontemplace. Nejdříve je vysvětlen samotný, možná trochu neobvyklý, pojem "zenová kontemplace". Potom je popsána forma zenové meditace, a několik stěžejních témat:
Dále zde uvádíme (v překladu) úryvky z knihy o. Johannese Koppa, Schneeflocken fallen in die Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg (Sněhové vločky padají do slunce: Zakoušení Krista na zenové cestě).