P. Johannes Kopp

Johannes Kopp se narodil v roce 1927 v Allmendingenu u Ulmu v německém Bavorsku. Před 2. světovou válkou pracoval jako zeměměřičský technik. Během války upadl jako voják do amerického zajetí. Po válce vystudoval herectví na škole ve Stuttgartu. Během jeho herecké profese se v J. Koppovi zrodila touha stát se knězem. Vstoupil do řádu pallotinů, kde nejdříve studoval, aby získal maturitu a následně vystudoval teologii. Potom byl v roce 1963 vysvěcen na kněze.
 
V roce 1971 byl svou řeholní komunitou vyzván k tomu, aby se věnoval meditaci. Navštěvoval kursy uvedení do meditace vedené jezuitským knězem, misionářem v Japonsku a zenovým mistrem, Hugo Enomiya-Lassallem. Na jeho popud byl J. Kopp vyslán svou řádovou komunitou a svým biskupem, kardinálem Hengsbachem, do Japonska, kde byl v Lassalleho tokijském křesťanském meditačním centru vyučován zenové meditaci. V roce 1973 inicioval J. Kopp vznik programu „Leben aus der Mitte“ (Život ze středu) v Essenském biskupství. Tento program trvá dodnes. 

V roce 1985 dostal J. Kopp v Japonsku od svého zenového mistra Kouna Yamady pověření zenového učitele zenové školy Sanbo-Kyodan. V roce 2006 byl jmenován Ryounem Yamadou, nástupcem K. Yamady, zenovým mistrem. Patří k první generaci křesťanských zenových učitelů. V roce 2014 předal J. Kopp vedení programu „Život ze středu“ vzhledem ke svému zdravotnímu stavu svému žákovi a zenovému učiteli programu Leben aus der Mitte Paulovi Rheinbayovi, katolickému knězi, členu řádu pallotinů. P. Johannes zemřel 22.6.2016, ale zůstává nám stále nablízku.
 
Cestu J. Koppa k zenové kontemplaci popisujeme zde.
Zakotvení J. Koppa v křesťanství popisujeme zde.
Čerpání J. Koppa z buddhistické tradice popisujeme zde.