Úryvky z knihy o. Johannese Koppa

27.02.2019 21:53
KOPP, Johannes. Schneeflocken fallen in die Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg. Annweiler: Ploger, 1994., s. 41-, ISBN 3-89857-082-7.   "Nikdo nemůže říct… leč v Duchu svatém" (1 Kor 12,3). V Duchu svatém se ale nedá říct nic až do konce, a to, co je vyřčeno, zůstane v podstatě tajemstvím. To, co je takto řečeno není dokončením, ale je to výrazem nevyslovitelného - není to ani výraz, je to ono nevyslovitelné samo.   Říct něco v Duchu svatém proto znamená říct něco, co nemohu nikdy vědět, protože to, co je vyřčeno v Duchu svatém nekonečně převyšuje všechno poznatelné a...
29.01.2019 23:06
KOPP, Johannes. Schneeflocken fallen in die Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg. Annweiler: Ploger, 1994., s. 38-39, ISBN 3-89857-082-7. …V každém případě jsem všem svým učitelům, kteří mě vyučovali v životě víry a v teologii, velmi vděčný. Na mé cestě mě posiovala silná svědectví lidí. Ale žádný z těchto lidí mě nevedl svou cestou tak hluboko a neodkryl v jádru mého bytí takovou připravenost a naději, jako můj buddhistický zenový mistr Yamada-Roshi, když říkal: "Musíš uskutečňovat, že Ježíš Kristus je v tobě." To není jen slovo zkušeného buddhisty jednomu křesťanovi. Svou...
27.01.2019 21:20
KOPP, Johannes. Schneeflocken fallen in die Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg. Annweiler: Ploger, 1994., s. 37-38, ISBN 3-89857-082-7.   Žijeme v době, kdy všechno ukazuje na to, že můžeme dělat správné věci, jen když vnímáme a oceňujeme veškeré bohatství zkušeností a poznání lidstva. Nejen, že můžu, ale musím prosit, aby se všechny tyto energie, spící a stále ještě částečně namířené proti sobě, staly požehnáním pro celé lidstvo. Druhý vatikánský koncil představuje mocnou výzvu: "Katolická církev neodmítá nic, co je v těchto náboženstvích pravdivé a svaté. S upřímnou...
20.05.2018 08:04
KOPP, Johannes. Schneeflocken fallen in die Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg. Annweiler: Ploger, 1994., s. 34-37, ISBN 3-89857-082-7. … Co je to, co člověka přitahuje k zenu? Člověk chce být člověkem. A co je to, co křesťana přitahuje k jeho křesťanství? Člověk chce být člověkem. ... Svou cestu k zenu můžu popsat: z fascinace do fascinace. Co já vím, co se děje ve světě a v srdcích ostatních lidí? Ale můžu říct, aspoň přibližně, co se dělo se mnou. … Abych to řekl krátce: v určitém bodě mého života se mi Kristus stal zkušeností, kterou nic nepřesahuje,...
06.05.2018 22:10
KOPP, Johannes. Schneeflocken fallen in die Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg. Annweiler: Ploger, 1994., s. 33-34, ISBN 3-89857-082-7. II. Říkají, že jsou dvě Prožitek je subjektivní, ale je to také realita. A jestli je prožitek opravdový, pak to svědčí o zásadní možnosti, že se dva velké a v podstatných věcech odlišné duchovní směry mohou stát jednou zkušeností, pokud jsou splněny určité podmínky. Nejprve nám musí být jasné, že se v případě zenu a křesťanství nejedná o dvě věci ležící vedle sebe ve smyslu, jak to říká Schiller: „Těžce na sebe narážejí věci v prostoru.“...
03.03.2016 21:53
KOPP, Johannes. Schneeflocken fallen in die Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg. Annweiler: Ploger, 1994., s. 28-32, ISBN 3-89857-082-7.    … Cítil jsem, že mě Yamada Roshi vidí a vnímá jako toho, kým jsem a tak jsem se mohl svěřit jeho vedení. Nejen že mě ponechal v mém křesťanství, ale vyžadoval jeho realizaci, a to na cestě zakoušení. Při mém loučení po mém prvním zenovém ústraní před mou  cestou zpět do Německa roku 1975 mi řekl: „Když budete dále meditovat, budete lepším knězem.“ A to bylo opravdovým zájmem tohoto buddhistického zenového mistra. Pro mě šlo o...
09.01.2016 23:30
KOPP, Johannes. Schneeflocken fallen in die Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg. Annweiler: Ploger, 1994., s. 27-28, ISBN 3-89857-082-7. … „potom budeš lepším knězem“   Na konci mého prvního pobytu v Japonsku mě p. Lassalle vzal ke svému buddhistickému zenovému mistru, Yamadovi Roshi1  v městě Kamakura. Po několika víkendech uvedení jsem se stal jeho žákem. Tak jsem byl jako pallotínský kněz a jako diecézní kněz žákem Buddhy! Jak to bylo možné? Byl jsem teď zjevením ve dvou osobách – v jednom případě katolickým knězem v druhém případě žákem Buddhy? Nebo jsem byl tak naivní,...
21.11.2015 22:00
KOPP, Johannes. Schneeflocken fallen in die Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg. Annweiler: Ploger, 1994., s. 25-26, ISBN 3-89857-082-7. […] Setkání s p. Lassallem bylo souběhem několika motivů ukazujících na absolutno. Byla to doba, kdy díky II. vatikánskému koncilu vypuklo nadšení pro mezináboženský dialog, s velkou touhou žít a prohlubovat svou víru na cestě zakoušení. Poprvé přijali křesťané vztah k ostatním náboženstvím s připraveností nejen vyučovat, ale i učit se. S otázkou, nakolik může být zprostředkována samotná víra díky připravenosti učit se, zcela neúmyslně a bez nároku na...
02.11.2015 18:30
KOPP, Johannes. Schneeflocken fallen in die Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg. Annweiler: Ploger, 1994., s. 22-23, ISBN 3-89857-082-7. […] Co se teď při setkávání zenové tradice a křesťanství děje, vyjadřuje filosof náboženství Arnold Toynbee následovně: „Jestliže bude historik za tisíc let popisovat dějiny našeho století, bude se málo zajímat o domácí hádky liberálně demokratického zápolení. Bude se ale důkladně zabývat tím, co se stalo, když se poprvé v historii začalo křesťanství a buddhismus hluboce pronikat.“1 […] Nezůstává tady jen u znovuobjevení osvědčené a svaté tradice. V...
20.10.2015 22:13
KOPP, Johannes. Schneeflocken fallen in die Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg. Annweiler: Ploger, 1994., s. 17, ISBN 3-89857-082-7. […] můj buddhistický mistr Yamada-Roshi1  napsal: „Moje práce s křesťanskými žáky spočívá v tom, abych je vedl v jejich zenovém cvičení a dovedl je ke zkušenosti satori2. Na otázky, jak porozumět této zkušenosti z pozice křesťanství a jaký význam má, musí křesťané odpovědět sami.“ S nesmělou statečností jsem se k této úloze postavil a odvážil se vyjít z nenapadnutelného ticha do slov, v důvěře, že korekce a protimluvy napomohou mé snaze objasnit...