Úryvky z knihy o. Johannese Koppa

15.01.2020 22:19
KOPP, Johannes. Schneeflocken fallen in die Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg. Annweiler: Ploger, 1994., s. 50-52, ISBN 3-89857-082-7. Byla to pro mě daleká cesta. Cesta mnohem dál, než by mi připadalo vůbec možné. Nejen že jsem brzy držel v ruce letenku do Japonska a přicestoval jsem do exotické země, s určitým kulturním šokem. Cesta mě vedla ještě mnohem dál, do neznámého, skrze způsob meditace, k němuž mě o. Lassalle motivoval a vedl. … Tato meditace nespočívá jen v duchovní, ale také v tělesné koncentraci. To je nové. Tělo je zcela při tom. Je potřeba. Tělo spolupracuje....
15.01.2020 21:08
KOPP, Johannes. Schneeflocken fallen in die Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg. Annweiler: Ploger, 1994., s. 49, ISBN 3-89857-082-7. Japonský filozof Keiji Nishitani (narozen v roce 1900), za jehož vedení dosáhla svého vrcholu Kyotská škola, se aktivně účastnil kongresů a sympozií v západním světě. Hluboce se zajímal o křesťanskou spiritualitu. Teologům v Basileji a Marburgu položil následující otázku: "V Pavlových spisech nacházím poznámku, které - z pohledu zen-buddhismu - myslím, že rozumím. Říká, že došel k smrti… "Nežiji už já – Kristus žije ve mně!" To mi hned dává smysl -...
15.01.2020 21:05
KOPP, Johannes. Schneeflocken fallen in die Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg. Annweiler: Ploger, 1994., s. 45-48, ISBN 3-89857-082-7. Chtěl bych vám předat popis, v němž představuje systém koanů žák Yasutani-Roshiho, P. Kapleau: "Koan: V Čínštině původně znamená soudní precedens. V zenu je  koan formulací vyjádřenou těžko srozumitelným způsobem, která ukazuje na poslední pravdu. Koan nelze vyřešit logickým uvažováním, ale jen probuzením hluboko sahající vrstvy ducha, která leží za diskurzivním intelektem. Koany jsou tvořeny z otázek žáků ze starých časů a odpovědí jejich...
27.02.2019 21:53
KOPP, Johannes. Schneeflocken fallen in die Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg. Annweiler: Ploger, 1994., s. 41-, ISBN 3-89857-082-7.   "Nikdo nemůže říct… leč v Duchu svatém" (1 Kor 12,3). V Duchu svatém se ale nedá říct nic až do konce, a to, co je vyřčeno, zůstane v podstatě tajemstvím. To, co je takto řečeno není dokončením, ale je to výrazem nevyslovitelného - není to ani výraz, je to ono nevyslovitelné samo.   Říct něco v Duchu svatém proto znamená říct něco, co nemohu nikdy vědět, protože to, co je vyřčeno v Duchu svatém nekonečně převyšuje všechno poznatelné a...
29.01.2019 23:06
KOPP, Johannes. Schneeflocken fallen in die Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg. Annweiler: Ploger, 1994., s. 38-39, ISBN 3-89857-082-7. …V každém případě jsem všem svým učitelům, kteří mě vyučovali v životě víry a v teologii, velmi vděčný. Na mé cestě mě posiovala silná svědectví lidí. Ale žádný z těchto lidí mě nevedl svou cestou tak hluboko a neodkryl v jádru mého bytí takovou připravenost a naději, jako můj buddhistický zenový mistr Yamada-Roshi, když říkal: "Musíš uskutečňovat, že Ježíš Kristus je v tobě." To není jen slovo zkušeného buddhisty jednomu křesťanovi. Svou...
27.01.2019 21:20
KOPP, Johannes. Schneeflocken fallen in die Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg. Annweiler: Ploger, 1994., s. 37-38, ISBN 3-89857-082-7.   Žijeme v době, kdy všechno ukazuje na to, že můžeme dělat správné věci, jen když vnímáme a oceňujeme veškeré bohatství zkušeností a poznání lidstva. Nejen, že můžu, ale musím prosit, aby se všechny tyto energie, spící a stále ještě částečně namířené proti sobě, staly požehnáním pro celé lidstvo. Druhý vatikánský koncil představuje mocnou výzvu: "Katolická církev neodmítá nic, co je v těchto náboženstvích pravdivé a svaté. S upřímnou...
20.05.2018 08:04
KOPP, Johannes. Schneeflocken fallen in die Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg. Annweiler: Ploger, 1994., s. 34-37, ISBN 3-89857-082-7. … Co je to, co člověka přitahuje k zenu? Člověk chce být člověkem. A co je to, co křesťana přitahuje k jeho křesťanství? Člověk chce být člověkem. ... Svou cestu k zenu můžu popsat: z fascinace do fascinace. Co já vím, co se děje ve světě a v srdcích ostatních lidí? Ale můžu říct, aspoň přibližně, co se dělo se mnou. … Abych to řekl krátce: v určitém bodě mého života se mi Kristus stal zkušeností, kterou nic nepřesahuje,...
06.05.2018 22:10
KOPP, Johannes. Schneeflocken fallen in die Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg. Annweiler: Ploger, 1994., s. 33-34, ISBN 3-89857-082-7. II. Říkají, že jsou dvě Prožitek je subjektivní, ale je to také realita. A jestli je prožitek opravdový, pak to svědčí o zásadní možnosti, že se dva velké a v podstatných věcech odlišné duchovní směry mohou stát jednou zkušeností, pokud jsou splněny určité podmínky. Nejprve nám musí být jasné, že se v případě zenu a křesťanství nejedná o dvě věci ležící vedle sebe ve smyslu, jak to říká Schiller: „Těžce na sebe narážejí věci v prostoru.“...
03.03.2016 21:53
KOPP, Johannes. Schneeflocken fallen in die Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg. Annweiler: Ploger, 1994., s. 28-32, ISBN 3-89857-082-7.    … Cítil jsem, že mě Yamada Roshi vidí a vnímá jako toho, kým jsem a tak jsem se mohl svěřit jeho vedení. Nejen že mě ponechal v mém křesťanství, ale vyžadoval jeho realizaci, a to na cestě zakoušení. Při mém loučení po mém prvním zenovém ústraní před mou  cestou zpět do Německa roku 1975 mi řekl: „Když budete dále meditovat, budete lepším knězem.“ A to bylo opravdovým zájmem tohoto buddhistického zenového mistra. Pro mě šlo o...
09.01.2016 23:30
KOPP, Johannes. Schneeflocken fallen in die Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg. Annweiler: Ploger, 1994., s. 27-28, ISBN 3-89857-082-7. … „potom budeš lepším knězem“   Na konci mého prvního pobytu v Japonsku mě p. Lassalle vzal ke svému buddhistickému zenovému mistru, Yamadovi Roshi1  v městě Kamakura. Po několika víkendech uvedení jsem se stal jeho žákem. Tak jsem byl jako pallotínský kněz a jako diecézní kněz žákem Buddhy! Jak to bylo možné? Byl jsem teď zjevením ve dvou osobách – v jednom případě katolickým knězem v druhém případě žákem Buddhy? Nebo jsem byl tak naivní,...
1 | 2 >>