Úryvky z knihy o. Johannese Koppa

20.10.2015 22:13
KOPP, Johannes. Schneeflocken fallen in die Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg. Annweiler: Ploger, 1994., s. 17, ISBN 3-89857-082-7. […] můj buddhistický mistr Yamada-Roshi1  napsal: „Moje práce s křesťanskými žáky spočívá v tom, abych je vedl v jejich zenovém cvičení a dovedl je ke zkušenosti satori2. Na otázky, jak porozumět této zkušenosti z pozice křesťanství a jaký význam má, musí křesťané odpovědět sami.“ S nesmělou statečností jsem se k této úloze postavil a odvážil se vyjít z nenapadnutelného ticha do slov, v důvěře, že korekce a protimluvy napomohou mé snaze objasnit...
<< 1 | 2 | 3