Teď

Pojem „teď“ má v zenové cestě velký význam. Vnitřní nastavení meditujícího je popisováno tak, že je třeba nechat myšlenky na minulost či budoucnost a zůstávat jen v přítomném okamžiku.

J. Kopp píše, že to, co je věčné, je přítomné v „teď“ a rozvíjí tuto myšlenku v rozdílu mezi „co“ a „jak“. V tom, CO člověk dělá, existují vždycky omezení. Ale v tom, JAK se člověk v dané situaci chová, tkví volnost našeho ducha. Každá situace je tak pozvání k plnému žití v přítomnosti, celou bytostí.  Ať už jsme v jakékoliv životní situaci, prokazujeme věrnost Kristu v nás tím, JAK se s ní vyrovnáme. J. Kopp dále uvádí: „TEĎ je jiné jméno pro věčné DNES, jiné jméno pro Ježíše Krista.