Narovnání se v uzemnění, terapeutická nabídka

22.02.2022 11:08

Dobře vnímaná zem, podlaha nás vede k uzemnění. Když se to děje v rovnováze, dotek se zemí se nestává jen uzemněním, ale zároveň i narovnáním: Čím více jsem uzemněný, tím více se ve mně narovnává, jako automatický reflex vybalancovaného uzemnění: dolů stejně tak jako nahoru. Čím více se dostává do hry mé narovnání, tím více se uzemňuji. Tak vystupuji dolů. A tak se nechávám padat nahoru.

Když tak člověk v souhře rovnováhy přichází na stopu, začíná potom druhá fáze sedu, jak říká mistr: "Posaď se tak, že se bod tvého podbřišku (části břicha mezi pupkem a stydkou kostí) stane středem vesmíru." To je význam sezení v hara (pozn. překl. - připomínka: hara - japonsky břicho, oblast břicha, našeho středu).

Je třeba ale také upozornit na to, že břicho není jen místem uvolnění; je to také místo ukládání veškerého napětí celého našeho života. Tělo je databankou všech událostí - ukládaných primárně v oblasti hara.

Aby se naše břicho mohlo stát centrem vesmíru, musí slzy rozpustit tvrdost ega a trůn našeho ega musí být otřesen a svržen.  Uvolnění od křeče ega a nasměrování do našeho středu se děje skrze vnímání nabídky, v níž Stvořitel neustále nabízí sám sebe ke kontaktu, skrze své stvoření: v doteku. Dotek srdce se děje v přijímání, obzvlášť v přijímání doteku se zemí, který je nám existenciálně neustále dáván. Když opravdové já, když "Duch sám, se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy" (List Římanům 8,26), pak se stává každý dotek touto nabídkou.

Dotek je impulzem zvenku, impulzem k otevření se a k uzdravování zevnitř. Je to ale jenom impulz a ten může působit léčivě, jen když ho ve svobodě přijmeme. Tak je také dotek země terapeutickou nabídkou. Dotek země dostává uzdravující účinek, když je skutečně vnímán. Odpovědí na takový dotek je vnímací schopností celého našeho těla, které právě tím dospívá k dávání a přijímání pozornosti, v přijímání sebe sama.

Hara je vnitřní zemí, k níž nacházíme cestu, když začínáme u země, které se fyzicky dotýkáme. Takové vnímání země je zniterněním, nalezením země v sobě samém.