Koan 1

27.02.2019 21:53

KOPP, Johannes. Schneeflocken fallen in die Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg. Annweiler: Ploger, 1994., s. 41-, ISBN 3-89857-082-7.

 

"Nikdo nemůže říct… leč v Duchu svatém" (1 Kor 12,3). V Duchu svatém se ale nedá říct nic až do konce, a to, co je vyřčeno, zůstane v podstatě tajemstvím. To, co je takto řečeno není dokončením, ale je to výrazem nevyslovitelného - není to ani výraz, je to ono nevyslovitelné samo.

 

Říct něco v Duchu svatém proto znamená říct něco, co nemohu nikdy vědět, protože to, co je vyřčeno v Duchu svatém nekonečně převyšuje všechno poznatelné a vyslovitelné. Říct "Ježíš Kristus" v Duchu svatém znamená: nikdy nevědět, co tím vyslovuji, a ponechat vyslovené v tajemství, v nevyslovitelnu. A přece by bylo chybou říct, že řečí v Duchu svatém neříkám nic. Když řeknu v Duchu svatém: "Ježíš Kristus je Pán," říkám poznatelné i nepoznatelné, vyslovitelné i nevyslovitelné zároveň. Co tedy říkáš, když něco řekneš v Duchu svatém?

 

Tato otázka může být zodpovězena v podrobných teologických výkladech, které nás mohou dovést k úžasu a také motivovat, abychom se jimi ještě více zabývali. Tento způsob poznávání by byl obohacením dosavadních znalostí na stejné úrovni poznání.

 

Ale poznání a zkušenost, ke kterým chce vést koan, není pouhým obohacením, ale je zcela jiným způsobem poznání.

 

Co je tedy vlastně koan?