Musíte uskutečňovat, že Ježíš Kristus je ve vás

03.03.2016 21:53
KOPP, Johannes. Schneeflocken fallen in die Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg. Annweiler: Ploger, 1994., s. 28-32, ISBN 3-89857-082-7. 
 
Cítil jsem, že mě Yamada Roshi vidí a vnímá jako toho, kým jsem a tak jsem se mohl svěřit jeho vedení. Nejen že mě ponechal v mém křesťanství, ale vyžadoval jeho realizaci, a to na cestě zakoušení. Při mém loučení po mém prvním zenovém ústraní před mou  cestou zpět do Německa roku 1975 mi řekl: „Když budete dále meditovat, budete lepším knězem.“ A to bylo opravdovým zájmem tohoto buddhistického zenového mistra. Pro mě šlo o největší výzvu – vidět, vyprosit si a žít své křesťanství na cestě zakoušení. 
… 
Když jsem se vrátil ze svého prvního pobytu v Japonsku, sklidil jsem od své matky výčitky. Něco takového tady ještě nebylo, že by matka katolického kněze byla svědkem takové synovy cesty. Před II. vatikánským koncilem bylo toto nemožné a po něm pro mnohé nepochopitelné. A tak se ozývaly i otázky – některé opatrně pojmenovávající problematiku, jiné odmítavé s extrémními výrazy.
S důvěrou v  p. Lassalleho, který se za mě přimluvil, mi daly příslušné církevní instance pověření a letenku: do Jeskyně božského tajemství (meditační centrum p. Lassalleho v Tokiu). Po prvním autentickém uvedení se ve mně prohloubila motivace pustit se do této cesty. Cítil jsem, že jsem přišel k jádru věci, kde jsem mohl přinášet všechnu svou sílu v největší naději – jako člověk, jako kněz, jako pallotín.
A tak se stalo, že během mého druhého pobytu v Japonsku, v sedmém měsíci intenzivního vedení, 3. listopadu 1978, mi Yamada Roshi při dokusanu (soukromý rozhovor učitele a žáka během zenového ústraní, kde se diskutují otázky zenové praxe) řekl: „Musíte uskutečňovat, že Ježíš Kristus je ve vás – to je správné – to je správné.“ 
A byl tady jeden, který toto říkal, a jeden, který to slyšel, každý ve svém tajemství, a to je fakt a ne interpretace: buddhistický zenový mistr řekl toto svému křesťanskému žáku. Buddhistická zenová tradice vyžaduje realizaci křesťanské tradice ve vší své duchovní síle. Pravda chce pravdu. Tyto nesmírné síly schopné uzdravovat a přinášet mír mají být v dnešní době uvolněny a uvedeny v požehnanou činnost pro lidstvo. Zen tak znamená také samotné uskutečňování mezináboženského dialogu, který musí být zároveň i vnitronáboženským dialogem uvnitř každého z nás.