... potom budete lepším knězem

09.01.2016 23:30

KOPP, Johannes. Schneeflocken fallen in die Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg. Annweiler: Ploger, 1994., s. 27-28, ISBN 3-89857-082-7.


… „potom budeš lepším knězem“
 

Na konci mého prvního pobytu v Japonsku mě p. Lassalle vzal ke svému buddhistickému zenovému mistru, Yamadovi Roshi1  v městě Kamakura. Po několika víkendech uvedení jsem se stal jeho žákem. Tak jsem byl jako pallotínský kněz a jako diecézní kněz žákem Buddhy!


Jak to bylo možné? Byl jsem teď zjevením ve dvou osobách – v jednom případě katolickým knězem v druhém případě žákem Buddhy? Nebo jsem byl tak naivní, že jsem si nevšimnul, co se tady dělo? Oběť „vábení asijských náboženských praktik“?2


Možná je časový odstup od 70. a 80. let, kdy Yamada Roshi vedl jako zenový mistr své meditační centrum v městě Kamakura, ještě příliš krátký, abychom mohli správně posoudit význam tohoto období pro uvedení křesťanů do zenové praxe. Byla to doba, kdy p. Lassalle díky svému vlivu v Evropě, a obzvlášť v řádových komunitách, vzbudil zájem mnoha kněží a řádových sester o zenovou cestu a přivedl je do kontaktu s Yamadou Roshi. Ve své prozíravosti prokázal Yamada Roshi velký zájem o zprostředkování zenu křesťanům. Od vzájemného setkání obou náboženských tradic si sliboval oboustrannou inspiraci. Nejen že chtěl křesťanům pro jejich život víry otevřít cestu zakoušení a uschopnit je, aby ze své kontemplativní podstaty našli své vlastní křesťanství. Sliboval si ale také vhodné tvůrčí oživení zenbuddhismu v důsledku setkání s křesťany se zenovou zkušeností. Tvrdě kritizoval situaci japonských zenových klášterů a neviděl žádnou budoucnost v pokračování současné  existující tradice. Dospět k opravdovému zenu mělo pro něj stejný význam jako dospět k opravdovému náboženskému životu. Viděl současné buddhisty stejně jako křesťany příliš málo na cestě zakoušení. Zenovou cestou chtěl křesťanům otevřít jejich cestu zakoušení, k oné zkušenosti, která je v zásadě stejná ve všech náboženstvích, ale v každém náboženství se vyjadřuje jinak.

1  Celým jménem Kôun Yamada; „Roshi“ se v zen-budhistické tradici přidává ke jménu vysoce ctěných zenových učitelů jako čestný titul.
2 J. Ratzinger, Zur Lage des Glaubens (O situaci víry), München, 1986, str. 139.