Slovo buddhisty ke křesťanům

29.01.2019 23:06

KOPP, Johannes. Schneeflocken fallen in die Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg. Annweiler: Ploger, 1994., s. 38-39, ISBN 3-89857-082-7.

…V každém případě jsem všem svým učitelům, kteří mě vyučovali v životě víry a v teologii, velmi vděčný. Na mé cestě mě posiovala silná svědectví lidí. Ale žádný z těchto lidí mě nevedl svou cestou tak hluboko a neodkryl v jádru mého bytí takovou připravenost a naději, jako můj buddhistický zenový mistr Yamada-Roshi, když říkal: "Musíš uskutečňovat, že Ježíš Kristus je v tobě."

To není jen slovo zkušeného buddhisty jednomu křesťanovi. Svou formou a kontextem je to také slovo osvíceného buddhisty ke křesťanství, abychom náboženství přivedli znovu a nově k holým faktům, na půdu zkušenosti. Při pohledu na potřeby lidstva, obzvlášť potřebu míru ve světě, se od největší světové církve domáhal dimenze náboženské zkušenosti. Je pro mě mluvčím dnešní doby a jako reprezentant celé buddhistické tradice požaduje od křesťanské tradice, aby uskutečňovala poklad své náboženské pravdy.

Tak je to nakonec slovo Buddhy ke křesťanům, které říká, aby proměnili svůj poklad víry ve zkušenost a zhodnotili jej... Vidím zatím jen v obrysech důležitost, kterou toto slovo z buddhistické tradice má pro mě, pro mé místo v životě: "Musíš uskutečňovat Ježíše Krista v sobě." Přitom mi ještě stále zní v uchu, co mi můj mistr řekl na rozloučenou: "Zatím jsi jen v polovině cesty - já jsem zatím jen v polovině cesty - Buddha je zatím jen v polovině cesty."