Vítejte na našem webu

 
Když se řekne zen, mnoho lidí si zřejmě vybaví jakési nejasné východní náboženství. Pravdou je, že zen vznikal v prostředí buddhismu (proto časté spojení zen-buddhismus). Zen ale sám o sobě není náboženství. Je to spíše cesta, cesta životem, cesta v rámci jakéhokoli náboženství. Proto je otevřený jak pro buddhistu tak pro křesťana tak pro jinak hledajícího člověka.  
 
Chtěli bychom vám zde nabídnout pohled křesťanů praktikujících zen a pozvat vás k účasti na zenových meditacích, které pořádáme a na akce podobně zaměřených meditačních skupin. V dnešní době prolínání kultur a mezináboženského dialogu je toto spojení pro křesťany možností, jak se obohatit moudrostí východu a přitom zůstat věrni své tradici. Zen může pomoci hlubšímu porozumění a prožívání naší víry.
 
Na těchto stránkách se vám pokusíme zprostředkovat základní myšlenky zenové cesty a jejich křesťanskou interpretaci. Čerpáme hlavně ze slov našeho zenového mistra, katolického kněze, Johannese Koppa, který s pověřením svého biskupa pořádal v essenské diecézi od roku 1973 kurzy zenové kontemplace. Od úmrtí otce Johanesse v roce 2016 probíhají tyto  kurzy v essenském biskupství i nadále, pod vedením jeho žáků.
 
A co je tedy zen? 
- meditace v sedě či chůzi, v mlčení
- žít v přítomnosti, prožívat naplno přítomný okamžik
- být „doma“ tady a teď
- cesta, která dává odpověď na otázku, kým jsem
- blízkost, jednota, odevzdání, důvěra
- ...